Recollida de cartuchos de tinta: Ecobox

Outros servizos

Recollida de cartuchos de tinta: Ecobox

Xestor Autorizado de Residuos non Perigosos polo Gobierno Vasco, con nº de autorización EUX/008/10, ofrécelle xestionar os residuos de impresión (cartuchos de tóner e de tinta) e móbiles en desuso que se xeran na súa empresa.