Oficina postal: Correos

Outros servizos

O Grupo Correos prové servizos de comunicación físicos, electrónicos e de paquetería no mercado español. O seu obxectivo inclúe prestar o Servizo Postal Universal, con eficiencia, calidade e sustentabilidade, así como maximizar a potencia comercial de nosas máis de 2.300 oficinas postais e da nosa cobertura territorial, para converternos na mellor rede de servizos de valor e confianza, e na ligazón dos cidadáns coas Administracións Públicas e as empresas.

Onde atopalo: