Froitaría: Freshquisimo

Club do Gourmet

Ademais dunha froitaría de luxo, FreshQuísimo Green Gourmet ofrece a posibilidade de gozar dun zume feito no momento.