Fotografía e reprografía dixital: Riechmann Krog

Informática e Fotografía

Fotografía e reprografía dixital: Riechmann Krog

Estudo fotográfico (Foto carné, retrato), Laboratorio fotográfico (Impresións, revelados, álbums e personalizados). Reprografía (fotocopias,encadernación e envío de fax), Escaneados (documentos, fotografías e diapositivas) e Impresións. Conversión e copias de distintos formatos de películas (cine 8 mm, super-8, vhs, dvd's)