Conservación e adaptacións de peletaría: El Corte Inglés

Moda

Conservación e adaptacións de peletaría: El Corte Inglés

Para que as súas prendas de pel non sufran os rigores do verán, e estean nas mellores condicións cada tempada, ofrecemoslle as nosas propias cámaras de conservación e limpeza para prendas de pel.